ייחוד גוף ונשמה 13: עבודת שעשועים של ימי פורים

הרב יאיר דרייפוס • יד אדר א' תשע"ו

המשך עיסוק בימי הפורים, דיבור מתוך נגיעות בשפת הלב על הסיפור של הרב קרליבך “מוישלה לחיים”, יחד עם דרשתו של הרב שג”ר בצחוק וריפוי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435