ייחוד גוף ונשמה 17: הרהורי תיקון מבושמים

הרב יאיר דרייפוס • יב' אדר ב תשע"ו

הרהורים על פורים, פורים כפורים, דיבור בדרשה של הרב שג”ר ליוה”כ התשס”ז, ועל עיצובם של יום כיפור ופורים. דיבור על היחס בין הרב עמיטל לרב שג”ר בעקבות דרשה של הרב עמיטל על עמלק.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435