ייחוד גוף ונשמה 18: תיקון הצוואר

הרב יאיר דרייפוס • יט' אדר ב' תשע"ו

לימוד על חומרות החמץ, עיון בשיטותיהם של הרדב"ז והרש"ב מפשיסחא בנושא.