ייחוד גוף ונשמה 19: חידוש וקידוש

הרב יאיר דרייפוס • כו' אדר ב' תשע"ו

דיבור על “החודש הזה לכם ראש חודשים”, עיסוק במדרש בשמות רבה, על הברכה שמברכין כשרואה את הלבנה בהתחדושתה, ועל היחס במדרש בין קדושה להתחדשות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435