ייחוד גוף ונשמה 2: זכויותיו חקוקות על עצמותיו

הרב יאיר דרייפוס • יב כסלו תשע"ו

דיבור ושיח על מקומם של העצמות והחומר בעולם כמרכיב חשוב בעבודת ה' ובפנימיות האדם.