ייחוד גוף ונשמה 5: מעלת התענית שמחיה ומעורר

הרב יאיר דרייפוס • י' בטבת תשע"ו

המשך דיבור בתורה קע"ט , על הקשר בין תעניות, תחיית המתים וייבום, ועיסוק קצר בענייני דיומא.