ילדים, בשר וכל החיים לפניו

יואל כץ • תש"ע

ביציאתו מהתיבה מקבל נח מידי אלוקים את היתר אכילת הבשר ואת הציווי להתחיל לפרות ולרבות בעולם החדש. שיח לשבת נח.