ילדים, בשר וכל החיים לפניו

יואל כץ • תש"ע

ביציאתו מהתיבה מקבל נח מידי אלוקים את היתר אכילת הבשר ואת הציווי להתחיל לפרות ולרבות בעולם החדש. שיח לשבת נח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435