יעקב ורחל – בין בכי לצחוק

אחיה ארביב ובנימין חסון • תש"ע

על יחסי הקרבה באופי וברצון בין יעקב ורחל ועל הפער שנשאר ביניהם באופן תמידי. שיח לשבת ויצא

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435