יעקב לא מת?

אורי מייטליס • תשע"ב

דיון בהכרעה ש"יעקב אבינו לא מת" – האמנם? האם המשמעות היא שהתורה מטעה אותנו? ובאותו נושא – מה משמעות המימרא שצדיקים במיתתם קרויים חיים? שיח לשבת ויחי.