יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 9

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 9- על תיקון האכילה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435