יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 7

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 7- כעס ותאווה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435