יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 5

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 5- יראה שממילא ועידון היצר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435