יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 3

איתן אברמוביץ' • תשע"ג

שיעור 3- יצר ודרך ארץ.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435