יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק 10

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור סיכום- מגדל הפורח באוויר. [מחשבות חרוץ אות יב]

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435