ירושלים – עיר האלוקים

הרב שג"ר • תשס"ו

על משמעותו של מושג 'עיר האלוקים' בימי קדם ובימינו ועל הניגוד בין עיר למדבר – שיחה ליום ירושלים.