ירושלמרים

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ח

עיון בכמה מקורות חזליי"ם יכול להטעין את החוויה הירושלמית שלנו בתובנות על זיווג ויחסי אנוש, על יחסי מצוות וחיים טבעיים ועל מחילה ומשפחתיות.