ירושת הגר

מר אודי לאון • תשע"ב

מתוך יום העיון ‘הברית – בעקבות הרב שג”ר’. תאריך כד’ סיוון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435