ישיבה ואקדמיה בכתבי הרב שג"ר 5

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור חמישי על ישיבה ואקדמיה בהגות הרב שג"ר.מקורות:http://www.siach.org.il/pub//kitveyAcademy.doc