יתוש, אדם, מצורע

צבי ויינגרטן • תשע"ב

הפרשה מציגה את הלידה כהקדמה לדיני נגעים, כך לפחות מתקבל הרושם. חז”ל, כך מתברר, הכירו באופציה נוספת אך לאופציה זו עדיפות. שיח לשבת תזריע מצורע.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435