כהנים שבתיים

עמיחי רוזנפלד • תשס"ט

עיון בתורה של ר’ צדוק המשווה בין שמירת קדושת הכהנים לשמירת קדושת השבת – מקום מול זמן. שיח לשבת אמור.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435