כוונות בחגים שיעור 2

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

שיעור 2

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435