ככל היוצא מפיו

אבי לוריא • תשס"ז

בדיבור האנושי יש כוח ליצור ממשות, שהפרתה נתפסת כחילול הקודש. מהיכן מקבל הדיבור את תוקפו?שיח לשבת פרשות מטות-מסעי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435