כלי הדיוט

הרב נעם סמט • תשס"ח

דווקא תחושת הדלות אל מול האלוקי היא זו שמעוררת את אהבתו של הקב"ה לאהובו וגורמת לו לבחור בכלי הדיוט. ניסיון של האדם לעמוד בכליו ולשרת את הקב"ה אפשרי רק מתוך ההכרה בכך שהוא נואל ודל. שיח לשבת בהעלותך.