כלי חמס מכרותיהם

צבי ויינגרטן • תשס"ט

המחלוקת לגבי המילים 'בחרבי ובקשתי', זכתה לגיבוי מצד פרשנים מאוחרים, בהתאם לתפיסתם את הנהגת האדם בעולם – בחרב או בתפילה.שיח לשבת ויחי.