כקריעת ים סוף

אור יחזקאל הירש • תשס"ח

על מקורותיו השונים של מאמר חז”ל “וקשה לזווגן כקריעת ים סוף”, מה פשר השוואה זו בין הזיווג וקריעת ים סוף, ומה ניסו חז”ל ללמדנו דרכה. שיח לשבת בשלח.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435