כתבי הרב שג"ר: "הדור קיבלוה", שיעור שני

הרב אבישי שרייבר • ט"ז אדר א' תשע"ט

ממשיכים להתכונן לפורים בעזרת מאמרו של הרב שג"ר – "הדור קיבלוה בימי אחשורוש". השיעור מתחיל בעיסוק במדרשים על דמויות המגילה.