כתבי הרב שג"ר – ישיבה ואקדמיה 1

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור ראשון על היחס בין ישיבה ואקדמיה בהגות הרב שג"ר.מקורות:http://www.siach.org.il/pub//kitveyAcademy.doc