כתבי הרב שג"ר – ישיבה ואקדמיה – 2

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור שני על ישיבה ואקדמיה בהגות הרב שג"ר.מקורות:http://www.siach.org.il/pub//kitveyAcademy.doc