כתבי הרב שג"ר: מעשה מחכם ותם

הרב אבישי שרייבר • ל' בחשוון תשע"ט

שיעור על דברים שכתב הרב שג"ר בעקבות מעשה מחכם ותם, שכתב ר' נחמן.