כתבי הרב שג"ר: פורים

הרב אבישי שרייבר • ו' אדר ב' תשע"ט

פור הוא הגורל – לימוד בספרו של הרב שג"ר לפורים.