כתבי הרב שגר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

יב אדר א

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435