כתבי הרב שג"ר 12: פרסום הנס

 • 

עיון בדרשה 'פרסום הנס' מתוך הספר 'להאיר את הפתחים', ודיון בתפיסתו של הרמב"ם על הנס והאמונה.