כתבי הרב שגר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

על סטיב ג'ובס ותיקון הכללי.