כתבי הרב שג"ר 16: אקזיסטנציאליזם וממשות

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו

פתיחה לעיון בצד האקזיסטנציאליסטי של הרב שג"ר. על אופייה של הגות זו ועל מקומה בעולמו של הרב שג"ר.