כתבי הרב שג"ר 22: מוות ואמונה

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו

עיון בדבריו של הרב שג"ר על העמידה מול המוות והישארות הנפש, בהשוואה להגות האקזיסטנציאליסטית בנושא.