כתבי הרב שג”ר

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור שני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435