כתבי הרב שג”ר 26: מבוא לפוסטמודרניזם

איתן אברמוביץ • אייר תשע"ו

פתיחה לסדרת שיעורים על הפוסטמודרניזם של הרב שג”ר. עיון בפרק ‘יהדות ופוסטמודרניזם’ מהספר ‘לוחות ושברי לוחות’.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435