כתבי הרב שג"ר: הצדיק

הרב אבישי שרייבר • י"ז סיון תשע"ט

לימוד בעקבות דמות הצדיק, ואולי אף בעקבות דמותו של הרב שג"ר – על נשיאת ההפכים, תורה והתגלות יחד עם חופש ועצמיות