כתבי הרב שג"ר 31: פוסטמודרניזם וביקורת החוק

איתן אברמוביץ • תמוז תשע"ו

עיון בדרשות לפורים וליום העצמאות שכתב הרב שג"ר בחודשים שקדמו לביצוע תכנית ההתנתקות. על הניגוד שבין החוק לאהבה, הארץ והמדינה.