כתבי הרב שג"ר 32: המדינה הפוסטמודרנית

איתן אברמוביץ • י"א תמוז תשע"ו

עיון בדרשת יום העצמאות של הרב שג"ר, על המדינה הרב-לאומית כפתח להתגלות של האינסוף.