כתבי הרב שג"ר 33: הרב שג"ר, הרב קוק ומניטו

אלעד וייטמן • ט"ו תמוז תשע"ו

השוואה בין תפיסותיהם של הרב שג"ר, הרב קוק והרב יהודה אשכנזי (מניטו) בשאלה האם יש ליהדות תפיסה קבועה ומוגדרת.