כתבי הרב שג"ר 4

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור רביעי בכתבי הרב שג"ר, על יחסו לרב קוק, ועל הגאולה.