כתבי הרב שג”ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

כ סיוןנושא: מידת הביטחון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435