כתבי הרב שג"ר 7: היסטוריה ומשיחיות לפי הרמב"ם

איתן אברמוביץ' • ט"ז חשון תשע"ו

עיון בדרשה 'היסטוריה ומשיחיות לפי הרמב"ם' מהספר נהלך ברג"ש.
הרב שג"ר מעיין במבנה פרקים י"א-י"ב בהלכות מלכים לרמב"ם, ברעיון שבסידור ההלכות, ובמשמעותה של נצחיות התורה בימות המשיח.