כתבי הרב שג"ר 7

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור שביעי בכתבי הרב שג"ר, על יחסו לרב קוק, ועל הגאולה.דף מקורות:http://www.siach.org.il/pub//Atsmaut.doc