כתבי הרב שג”ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כג טבת.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435