כתבי ר' צדוק 10: טקסי האכילה בליל הסדר

איתן אברמוביץ • כ"ז אדר ב' תשע"ט

ר' צדוק מתמקד בטקסי האכילה המאפיינים את ליל הסדר, כדי לתאר את האפשרות להתגבר על ההבחנות בין נפש לגוף, רוח וחומר, דיבור ואכילה