כתבי ר' צדוק 11: המתח שבין היהודים ליהדות

איתן אברמוביץ • י' אייר תשע"ט

פתיחה לסדרת שיעורים על תפיסת הזהות היהודית בכתבי ר' צדוק. עיון בעמדות שונות בתקופה המודרנית על משמעותו של המוצא היהודי ויחסו למרכיבים האחרים של הזהות היהודית, על מנת לשרטט את האפשרויות השונות שביחס אליהן נמקם את דבריו של ר' צדוק