כתבי ר' צדוק 13: הקדושה שמחוץ לגבול

איתן אברמוביץ • כ"ד אייר תשע"ט

המשך העיון במהלך של ר' צדוק בספרו 'ישראל קדושים'. על החידושים המתגלים בעקבות היהודים הנידחים, ועל הצמיחה המחודשת של חלקי הזהות שנתלשו