כתבי ר' צדוק 9: שדים וחידושי תורה

איתן אברמוביץ • כ' אדר ב' תשע"ט

סיכום סדרת השיעורים על יחסו של ר' צדוק למיניות, באמצעות עיון בכמה פסקאות על הוצאת זרע לבטלה, ואיפיון גישתו הייחודית של ר' צדוק לתחום זה